ΣΤΕΛΙΟΣ Χ" ΚΩΣΤΗ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

  • Πωλήσεις και Επιδιορθώσεις Ελαστικών
  • Ζύγισμα τροχών
  • Διαθέτουμε τη μοναδική μηχανή MONARCH για επιδιορθώσεις μεγάλων σχισμάτων

Υπεύθυνοι: Ανδρέας & Χριστόφορος

Αρχαγγέλου 9 Παρισσινός, Λευκωσία

Τηλ: 22353594


Back