ΣΠΥΡΟΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ

  • Ηλεκτρονικό Ζύγισμα
  • Μέτρημα Τιμονιών
  • Επισκευές Τιμονιών
  • Επιδιορθώσεις Suspension
  • Tόρνεμα Φλάντζων

Υπεύθυνος. Σπύρος Λυσάνδρου


Γαλιλαίου 5Α, 3015 Λεμεσός

Τηλ. +357 25568664, Φαξ. 25660880

Κιν. +357 99622966Back