ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΑΙΖΕΡ

  • Ηλεκτρονικό Ζύγισμα Τροχών
  • Επιδιορθώσεις και Πωλήσεις Ελαστικών

ΔΩΡΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΖΥΓΙΣΗ

 

Υπεύθυνος: Αντρέας Γ. Χαραλάμπους (Φοινιώτης)

Λεωφ. Αθαλάσσας 139Γ, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλ: 22424581, 99311507Back